Вече повече отъ 13 вѣка история на България, заключваща се между Дунавъ и Бѣло Море и още нѣколко вѣка преди това въ територията на древнитѣ български земи сме завоювали много битки, но сме имали и много крушения. Преживѣли сме дву вѣковното Византийско робство, както и звѣрското петвѣковно Турско иго, но винаги сме намирали пѫтя за освобождението. Този пѫтъ сѫ ни показвали много личности, за които малко или много сме чели въ учебницитѣ ни по история или въ книгитѣ на нашитѣ велики писатели. Такива личности сѫ Кубратъ и неговитѣ синове, създали днешна България, такъвъ е и Тервѣлъ, който прѣзъ 718г. разгромява арабитѣ и спасява тогавашната Европа отъ настѫплението имъ. Такава е и династията на Асеневци, които освобождаватъ родината ни отъ Византийското робство и поставятъ основитѣ на Втората българска държава. Такива сѫ и знайнитѣ и незнайни обикновени хора подпомагали организацията и избухването на Априлското въстание, срѣдъ които се отличаватъ Георги Раковски, Василъ Лѣвски и Христо Ботевъ. Такива сѫ и онѣзи, които загубиха живота си по бойнитѣ полета отъ Балканскитѣ и Междусъюзническата война. Такива сѫ и онѣзи воеводи, които се бориха за свободата на Македония и присъединяването й къмъ България. Всички тѣзи, а и онѣзи, които не споменаваме тукъ, но сѫ оставили следа въ историята ни, можемъ да наречемъ съ една дума Родобрани.
Родобранъ е дума съставена отъ Родъ и Отбрана (брань), всѣки който пази въ себе си българскитѣ традиции и е възпитанъ да люби, тачи и милѣе за родината си - може да се нарече Родобранъ.
 Днесъ завладяни отъ либерални и евроаталнтически идеи, ние сме склонни да забравимъ дѣлата на тѣзи наши водачи, просвѣтители и Родобрани, да забравимъ саможертвата на героитѣ си и да поставимъ подъ въпросъ тѣхнитѣ дѣла.
Водени отъ желанието да напомнимъ за тѣзи хора решихме да направимъ една патриотична, национална линия дрехи, съ уникаленъ дизайнъ и визия. Силуетъ, който не е повлиянъ отъ налагащитѣ се либерални и нетипични за българскитѣ традиции продукти отъ Европа. Продукти, които ние днесъ трудно можемъ да различимъ дали сѫ предназначени за жени или мѫже.
Чрѣзъ стегната линия, ние се стремимъ да представимъ продуктъ, който българитѣ сподѣлящи нашитѣ традиционни виждания да могатъ да носятъ гордо и чрѣзъ тѣхъ да върнемъ спомена за дѣлата на тѣзи хора жертвали близки, семейство и живота си, за да бранятъ едно единствено, но най-важното нѣщо – Родината си!